Us Ki Awaz Nay Mara Hai Mujhay

Azadari Nauha Lyrics now available in