Hai shor khaime mein qasim ki lash aayi hai

Azadari Nauha Lyrics now available in